Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

गणितातील महत्त्वाची सूत्रे


गणितातील महत्वाची सुञे
👇👇👇👇👇
👉 सरळव्याज :-👉 सरळव्याज (I) = P×R×N/100
👉  मुद्दल (P) = I×100/R×N
👉 व्याजदर (R) = I×100/P×N
👉 मुदत वर्षे (N) = I×100/P×R
👉 चक्रवाढव्याज  रास (A)= P×(1+R/100)n, n= मुदत वर्षे.
👉 नफा तोटा :-
👉 नफा = विक्री – खरेदी  
👉 विक्री = खरेदी + नफा  
👉 खरेदी = विक्री + तोटा
👉 तोटा = खरेदी – विक्री  
👉 विक्री = खरेदी – तोटा
👉 खरेदी = विक्री – नफा
👉 शेकडा नफा = प्रत्यक्ष नफा × 100/ खरेदी
👉 शेकडा तोटा = प्रत्यक्ष नफा × 100/ खरेदी
👆 विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत × (100+ शेकडा नफा)/100
👉  विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत × (100 – शेकडा तोटा) / 100
👉 खरेदीची किंमत = (विक्रीची किंमत × 100) / (100 + शेकडा नफा)
👉 खरेदीची किंमत = (विक्रीची किंमत × 100) / (100 – शेकडा नफा) .
👉 आयत -
👉 आयताची परिमिती = 2×(लांबी+रुंदी)

 
👉 आयताचे क्षेत्रफळ = लांबी×रुंदी👉 आयताची लांबी = (परिमिती ÷ 2) – रुंदी  
👉 आयताची रुंदी =(परिमिती÷2) – लांबी
👉 आयताची रुंदी दुप्पट व लांबी निमपट केल्यास क्षेत्रफळ तेवढेच राहते.
👉 आयताची लांबी व रुंदी दुप्पट केल्यास क्षेत्रफळ चौपट होते.
👉 चौरस -
👉 चौरसाची परिमिती= 4×बाजूची लांबी  
👉 चौरसाचे क्षेत्रफळ=(बाजू)2 किंवा (कर्ण)2/2
👉 चौरसाची बाजू दुप्पट केल्यास क्षेत्रफळ चौपट होते.
👉 दोन चौरसांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या बाजूंच्या मापांच्या वर्गाच्या पटीत असते.
👉 समभुज चौकोण -
समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = कर्णाच्या लांबीचा गुणाकार/2
👉 समलंब चौकोण -
👉 समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ = समांतर बाजूंच्या लांबीचा बेरीज×लंबांतर/2
👉 समलंब चौकोनाचे लंबांतर = क्षेत्रफळ×2/समांतर बाजूंची बेरीज
👉 समलंब चौकोनाच्या समांतर बाजूंची बेरीज = क्षेत्रफळ×2/लबांतर .
👉 त्रिकोण -
👉 त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = पाया×उंची/2
👉 काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ  
👉 = काटकोन करणार्‍या बाजूंचा गुणाकार/2 .
👉 पायथागोरस सिद्धांत -

काटकोन त्रिकोणात (कर्ण)2 = (पाया)2+(उंची)2👉 प्रमाण भागिदारी :-
👉 नफयांचे गुणोत्तर = भंडावलांचे गुणोत्तर × मुदतीचे गुणोत्तर
👉 भंडावलांचे गुणोत्तर = नफयांचे गुणोत्तर ÷ मुदतीचे गुणोत्तर
👉 मुदतीचे गुणोत्तर = नफयांचे गुणोत्तर ÷ भंडावलांचे गुणोत्तर .

👉 गाडीचा वेग – वेळ – अंतर :-👉 A) खांब ओलांडण्यास गाडीला लागणारा वेळ = गाडीची लांबी/ताशी वेग × 18/5
👉 B) पूल ओलांडण्यास गाडीला लागणारा वेळ = गाडीची लांबी + पूलाची लांबी / ताशी वेग × 18/5
👉 C) गाडीचा ताशी वेग  = कापवयाचे एकूण एकूण अंतर / लागणारा वेळ  × 18/5
👉 D) गाडीची लांबी  = ताशी वेग × खांब ओलांडताना लागणारा वेळ × 5/18
👉 E) गाडीची लांबी + पूलाची लांबी = ताशी वेग × पूल ओलांडताना लागणारा वेळ × 5/18
👉 F) गाडीची ताशी वेग व लागणारा वेळ काढताना 18/5 ने गुण व अंतर काढताना 5/18 ने गुणा.
👉 1 तास = 3600 सेकंद / 1 कि.मी. = 1000 मीटर  = 3600/1000 = 18/5
👉 G) पाण्याचा प्रवाहाचा ताशी वेग = (नावेचा प्रवाहाच्या दिशेने ताशी वेग – प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने ताशी वेग) ÷ 2
👉 H) गाडीने कापावायचे एकूण अंतर – गाडीची लांबी = बोगध्याची लांबी
👉 I) भेटण्यास दुसर्‍या गाडीला लागणारा वेळ =
वेळेतील फरक × पहिल्या गाडीचा वेग / वेगातील फरक
लागणारा वेळ = एकूण अंतर / दोन गाड्यांच्या वेगांची बेरीज

👉 वर्तुळ -👉 त्रिज्या(R)- वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूतून निघून परिघाला जाऊन मिळणार्‍या रेषाखंडाला वर्तुळाची त्रिज्या म्हणतात.
👉 वर्तुळाच्या व्यास (D) – केंद्रबिंदूतून निघून जाणार्‍या व वर्तुळाच्या परिघावरील दोन बिंदुना जोडणार्याह रेषाखंडास वर्तुळाचा व्यास म्हणतात.
👉 वर्तुळाचा व्यास हा त्या वर्तुळाचा त्रिज्येचा (R च्या) दुप्पट असतो.
👉 जीवा – वर्तुळाच्या परिघावरील कोणत्याही दोन बिंदूंना जोडणार्‍या रेषाखंडाला वर्तुळाची जीवा म्हणतात.
👉 व्यास म्हणजे वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा होय.
👉 वर्तुळाचा व्यास हा त्रिजेच्या दुप्पट व परीघाच्या 7/12 पट असतो.
👉 वर्तुळाचा परीघ हा त्रिजेच्या 44/7 पट व व्यासाच्या 22/7 पट असतो.
👉 वर्तुळाचा परीघ व व्यासातील फरक = 22/7 D-D = 15/7 D
👉 अर्धवर्तुळाची परिमिती = 11/7 D+D (D=व्यास) किंवा D = वर्तुळाचा व्यास, त्रिज्या (r) × 36/7
👉 अर्धवर्तुळाची त्रिज्या = परिमिती × 7/36
👉 वर्तुळाचे क्षेत्रफळ = π × (त्रिज्या)2 = πr2 (π=22/7 अथवा 3.14)
👉 वर्तुळाची त्रिज्या = √क्षेत्रफळ×7/22
👉 वर्तुळाची त्रिज्या = (परीघ-व्यास) × 7/30
👉 अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ = π×r2/2 किंवा 11/7 × r2
👉 अर्धवर्तुळाची त्रिज्या = √(अर्धवर्तुळाचे ×7/11) किंवा परिमिती × 7/36
👉 दोन वर्तुळांच्या त्रिज्यांचे गुणोत्तर = त्या वर्तुळांच्या परिघांचे गुणोत्तर.
👉 दोन वर्तुळांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्या वर्तुळांच्या त्रिज्यांच्या गुणोत्तराच्या किंवा त्या वर्तुळांच्या परिघांच्या गुणोत्तराच्या वर्गाच्या पटीत असते. वर्तुळाची त्रिज्या दुप्पट केल्यास क्षेत्रफळ चौपट येते.
👉 घनफळ -
👉 इष्टीकचितीचे घनफळ = लांबी × रुंदी × उंची = (l×b×h)
👉 काटकोनी चितीचे घनफळ = पायाचे क्षेत्रफळ × उंची
👉 गोलाचे घनफळ = 4/3 π×r3 (r=त्रिज्या)
👉 गोलाचे पृष्ठफळ = 4π×r2  
👉 घनचितीचे घनफळ = (बाजू)3= (l)3
👉 घनचितीची बाजू = ∛घनफळ
👉 घनाची बाजू दुप्पट केल्यास घनफळ 8 पट, बाजू चौपट केल्यास घनफळ पटीत वाढत जाते, म्हणजेच 64 पट होते आणि ते बाजूच्या पटीत कमी अथवा वाढत जाते.
👉 घनाचे पृष्ठफळ = 6 (बाजू)2
👉 वृत्तचितीचे (दंडगोलाचे) घनफळ = π×r2×h
👉 वृत्तचितीची उंची (h) = (घनफळ/22)/7×r2 = घनफळ×7/22×r2
👉 वृत्तचितीचे त्रिज्या (r) = (√घनफळ/22)/7×r2 = √घनफळ×(7/22)/h .
👉 इतर भौमितिक सूत्रे -
👉 समांतर भूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = पाया×उंची
👉 समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = 1/2×कर्णाचा गुणाकार
👉 सुसम षटकोनाचे क्षेत्रफळ = (3√3)/2×(बाजू)2
👉 वर्तुळ पाकळीचे क्षेत्रफळ = वर्तुळ कंसाची लांबी × r/2 किंवा θ/360×πr2
👉 वर्तुळ कंसाची लांबी (I) = θ/180×πr
👉 घनाकृतीच्या सर्व पृष्ठांचे क्षेत्रफळ = 6×(बाजू)2
👉 दंडगोलाच्या वक्रपृष्ठाचे क्षेत्रफळ = 2×πrh
👉 अर्धगोलाच्या वर्कपृष्ठाचे क्षेत्रफळ = 3πr2
👉 अर्धगोलाचे घनफळ = 2/3πr3
👉 त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = √(s(s-a)(s-b)(s-c) )
👉 शंकूचे घनफळ = 1/3 πr3h
👉 समभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = √3/4×(बाजू)2
👉 दंडगोलाचे एकूण पृष्ठफळ = 2πr(r+h)
👉 अर्धगोलाचे एकूण पृष्ठफळ = 2πr2
(S = 1/2 (a+b+c) = अर्ध परिमिती)
👉 वक्रपृष्ठ = πrl
👉 शंकूचे एकूण पृष्ठफळ = πr2 + π r (r+l) r= त्रिज्या, l= वर्तुळ कंसाची लांबी
गणितातील महत्त्वाची सूत्रे गणितातील महत्त्वाची सूत्रे Reviewed by Amol Uge on January 19, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.