Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

English table Readingonce one is one
once two is two
once three is three
once four is four
once five is five
once six is six
once seven is seven
once eight is eight
once nine is nine
once ten is ten
once eleven is eleven
once twelve is twelve
2 x 2 = 42 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 14
2 x 10 = 20
2 x 11 = 222 x 12 = 24
Doubling it
two twos are four
two threes are six
two fours are eight
two fives are ten
two sixes are twelve
two sevens are fourteen
two eights are sixteen
two nines are eighteen
two tens are twenty
two elevens are twenty-two
two twelves are twenty-four

three in the womb at once is triplets3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
3 x 11 = 33
3 x 12 = 36
Treble itthree ones are three
three twos are six
three threes are nine
three fours are twelve
three fives are fifteen
three sixes are eighteen
three sevens are twenty-one
three eights are twenty-four
three nines are twenty-seven
three tens are thirty
three elevens are thirty-three
three twelves are thirty-six

four in the womb at once is quads4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
4 x 11 = 44
4 x 12 = 48
Quadruple itfour ones are four
four twos are eight
four threes are twelve
four fours are sixteen
four fives are twenty
four sixes are twenty four
four sevens are twenty eight
four eights are thirty two
four nines are thirty six
four tens are forty
four elevens are forty four
four twelves are forty eight

cinquefoil has five lobed leaves5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
5 x 11 = 55
5 x 12 = 60
Cinqueruple itfive ones are five
five twos are ten
five threes are fifteen
five fours are twenty
five fives are twenty five
five sixes are thirty
five sevens are thirty five
five eights are forty
five nines are forty five
five tens are fifty
five elevens are fifty five
five twelves are sixty

sexy six6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
6 x 11 = 66
6 x 12 = 72
Sexruple itsix ones are six
six twos are twelve
six threes are eighteen
six fours are twenty four
six fives are thirty
six sixes are thirty six
six sevens are forty two
six eights are forty eight
six nines are fifty four
six tens are sixty
six elevens are sixty six
six twelves are seventy two

September once was seventh month7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42

7 X 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
7 x 11 = 777 x 12 = 84
Septruple itseven ones are seven
seven twos are fourteen
seven threes are twenty one
seven fours are twenty eight
seven fives are thirty five
seven sixes are forty two
seven sevens are forty nine
seven eights are fifty six
seven nines are sixty three
seven tens are seventy
seven elevens are seventy seven
seven twelves are eighty four

an octopus has eight8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
8 x 11 = 88
8 x 12 = 96
Octruple iteight ones are eight
eight twos are sixteen
eight threes are twenty four
eight fours are thirty two
eight fives are forty
eight sixes are forty eight
eight sevens are fifty six
eight eights are sixty four
eight nines are seventy two
eight tens are eighty
eight elevens are eighty eight
eight twelves are ninety six

nine rhyme9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
9 x 11 = 999 x 12 = 108
Nunruple itnine ones are nine
nine twos are eighteen
nine threes are twenty seven
nine fours are thirty six
nine fives are forty five
nine sixes are fifty four
nine sevens are sixty three
nine eights are seventy two
nine nines are eighty one
nine tens are ninety
nine elevens are ninety nine
nine twelves are one hundred and eight

December once was tenth month10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
why is ten so easy?
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
10 x 11 = 11010 x 12 = 120
Decuple itten ones are ten
ten twos are twenty
ten threes are thirty
ten fours are forty
ten fives are fifty
ten sixes are sixty
ten sevens are seventy
ten eights are eighty
ten nines are ninety
ten tens are a one hundred
ten elevens are one hundred and ten
ten twelves are one hundred and twenty

Undecagons have eleven sides11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 X 4 = 44
11 X 5 = 55
11 X 6 = 66
11 X 7 = 77
11 X 8 = 88
can you guess 11 x 9?
11 x 10 = 110
11 x 11 = 12111 x 12 = 132
Undecuple it eleven ones are eleven
eleven twos are twenty-two
eleven threes are thirty three
eleven fours are forty four
eleven fives are fifty five
eleven sixes are sixty six
eleven sevens are seventy seven
eleven eights are eighty eight
eleven nines are ninety nine
eleven tens are a one hundred and ten
eleven elevens are one hundred and twenty one
eleven twelves are one hundred and thirty two

A duodecad has twelve years12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
12 x 11 = 132
12 x 12 = 144
Duodecuple it twelve ones are twelve
twelve twos are twenty four
twelve threes are thirty six
twelve fours are forty eight
twelve fives are sixty
twelve sixes are seventy two
twelve sevens are eighty four
twelve eights are ninety six
twelve nines are one hundred and eight
twelve tens are a one hundred and twenty
twelve elevens are one hundred and thirty two
twelve twelves are one hundred and forty fourEnglish table Reading English table Reading Reviewed by Amol Uge on January 19, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.