Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

ONLINE TEST तयार करणे.


Online test तयार करणे.


Online Question paper तयार करणे.१) सर्व प्रथम गूगल वर जाऊन testmoz the generation असे type करा

२) त्यानंतर make a test हे option निवडून click करा

३) Question paper name..व आपल्याला हवा असलेला password तेथे टाका pasword लक्षात ठेवा

४)त्यांनतर add a question या option वर click करा

५)multiple question मधून आपल्याला हवा असलेला प्रश्न प्रकार निवडा व त्यानंतर निवडलेल्या प्रश्न प्रकारानुसार प्रश्न type करून save करत चला

६)आपल्याला हवे तितके प्रश्न तयार झाले की मग सदर तयारा प्रश्न पञिका published करा

७)प्रश्न पञिका published झाली की एक लिंक आपल्याला मिळते ex..tesmoz 68796 सदर लिंक ज्याला question paper सोडवायला दयायची त्याला पाठवा

८)नंतर आपण लिंक वर click करा students login निवडा student name टाका for ex.
महेश

९)सदर विद्यार्थी प्रश्न पञिका सोडवून submit करेल

विद्यार्थी response check करण्यासाठी admin login ला जाऊन password टाका व report option वर जाउन
विद्यार्थ्यांनी सोडविलेलया प्रश्न गोषवारा आपणास मिळेल ....


Online test Testmoz.com           Online test तयार करण्यासाठी web address मध्ये testmoz.com हा web address लिहा .
२.       नंतर Make Test या शब्दावर click करा.
३.       नंतर Tast Name मध्ये चाचणीचे नाव किंवा चाचणीचा विषय लिहा  .
४.       Chose Password मध्ये password लिहा.
५.      Retype your password मध्ये पुन्हा तोच password लिहा.
६.       नंतर continue शब्दाला click करा.
७.      नंतर add question शब्दाला click करा.
८.       Question 1 to 1 च्या खालील Box मध्ये आपणाला हवा तो प्रश्न Type करा.
९.       नंतर type शब्दाच्या खाली click करून प्रश्नाचा हवा तो प्रकार(चूक की बरोबर ,बहुपर्यायी ,रिकाम्या जागा भरा इ.) निवडावा.
१०.     नंतर Save and new question ला click करा.असे आपणाला हवे तेवढे प्रश्न तयार करा.
११.      नंतर Save या शब्दाला Click करा.आता तयार केलेले प्रश्न Save झाले.
१२.     नंतर निळसर रंगाच्या आडव्या ओळीतील Publish ला Click करा.
१३.     नंतर लाल रंगातील publish शब्दाला click करा.आता आपली Test publish झाली .
१४.    नंतर testmoz.com/675057 असी Link आपणाला दिसेल.ही link copy paste करून whatsapp,hike,sms,e-mail करून share करा.
१५.    नंतर testmoz.com/675057 अशा link ला click किवा web address bar मध्ये टाईप करा.
१६.     नंतर आपणाला चाचणीचे नाव दिसेल व Your Name च्या खालील Box मध्ये विद्यार्थी नाव टाका व continue ला click करा.
१७.    आता आपणाला चाचणीचे नाव व प्रश्न दिसतील.त्या प्रश्नाची उत्तरे सोडवा व Submit शब्दाला click करा.
१८.     आता विद्यार्थीला बरोबर चूक प्रश्न दिसतील व शेवटी Logout ला click करा.
१९.     आता चाचणीचा निकाल पाहण्यासाठी testmoz.com/675057 हा web address टाका.
२०.    नंतर Admin Login या शब्दावर Click करा. नंतर Admin password टाकून Login करा.
२१.     नंतर निळसर रंगाच्या आडव्या ओळीतील Reports  ला Click करा.
२२.    आपणाला Scoresheets स्वरूपात file  हवी असेल तर त्यासमोरील Export as csv या शब्दाला click करा व open with या शब्दासमोरील Box मध्ये click करून Microsoft Excel हा पर्याय निवडावा.
२३.    नंतर Save File ला click करून OK ला click करा.
२४.   आपणाला Question Grid स्वरूपात file  हवी असेल तर त्यासमोरील Export as csv या शब्दाला click करा व open with या शब्दासमोरील Box मध्ये click करून Microsoft Excel हा पर्याय निवडावा.
२५.   व शेवटी Logout व्हावे.
२६.    आता Download झालेली File open करा व सर्व विद्यार्थीचा निकाल पहा.
ONLINE TEST तयार करणे. ONLINE TEST तयार करणे. Reviewed by Amol Uge on January 19, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.