Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

गुणपत्रिका नोंदी

विशेष प्रगती


 • शालेय शिस्त आत्मसात करतो
 • दररोज शाळेत उपस्थित राहतो
 • वेळेवर अभ्यास पूर्ण करतो
 • गृहपाठ वेळेत पूर्ण करतो
 • स्वाध्यायपुस्तिका स्वत: पूर्ण करतो
 • वाचन स्पष्ट व शुद्ध करतो
 • कविता पाठांतर करतो, सुरात गातो
 • इंग्रजी शब्दाचा उच्चार शुद्ध करतो
 • ऐतिहासिक माहिती मिळवतो
 • चित्रकलेत विशेष प्रगती
 • दैनंदीन व्यवहारात ज्ञानाचा उपयोग करतो
 • गणितातील क्रिया अचूक करतो
 • शिक्षकाविषयी आदर बाळगतो
 • शालेय उपक्रमात सहभाग घेतो
 • सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग घेतो
 • प्रयोगाचे निरीक्षण लक्षपूर्वक करते
 • खेळ उत्तम प्रकारे खेळते
 • विविध खेळ प्रकारात भाग घेतो
 • समानार्थी शब्दांचा संग्रह करतो
 • दिलेले काम वेळेवर पूर्ण करतो
 • प्रयोगाची मांडणी अचूक करतो
 • चित्रे छान काढतो व रंगवतो
 • उपक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेते
 • प्रयोगवहीत आकृत्या छान काढते
 • दिलेला अभ्यास वेळेत पूर्ण करते
 • स्वाध्याय स्वत: समजून सोडवितो
 • शाळेत नियमित उपस्थित राहतो
 • वाचन स्पष्ट उच्चारात करतो
 • शब्दांचे वाचन स्पष्ट करतो
 • संभाषणात हिंदी भाषेचा वापर करतो
 •  कोणत्याही खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो
 • वाचन स्पष्ट व अचूक करतो
 • चित्राचे निरीक्षण करतो व वर्णन सांगतो
 • नियमित शुद्धलेखन करते
 • शालेय उपक्रमात सहभाग घेते
 • स्वाध्याय वेळेवर पूर्ण करते
 • कार्यानुभवातील वस्तू बनवितो
 • तोंडी प्रश्नांची उत्तरे सांगते
 • गणितातील उदाहरणे अचूक सोडविते
 • प्रयोगाची मांडणी व्यवस्थित करतो
 • सुविचार व बोधकथा संग्रह करतो
 • हिंदीतून पत्र लिहितो
 • परिपाठात सहभाग घेते
 • इंग्रजी शब्दांचा उच्चार स्पष्ट करते
 • क्रीडा स्पर्धेत सहभाग घेते
 • मुहावर्‍याचा वाक्यात उपयोग करते
 • प्रयोगाची कृती अचूक करते
 • आकृत्या सुबक काढते
 • वर्गाचे नेतृत्व चांगल्याप्रकारे करतो
 • वर्तमान पत्राची कात्रणे संग्रहीत करते
 • शाळा बाह्य परीक्षेत सहभाग
 • सांस्कृतिक कार्यात सहभागी होते
 • व्यवहार ज्ञान चांगले आहे
 • अभ्यासात सातत्य आहे
 • वर्गात क्रियाशील असते
 • अभ्यासात नियमितता आहे
 • वर्गात लक्ष देवून ऐकतो
 •  प्रश्नांची उत्तरे विचारपूर्वक व अचूक  देतो
 • गटकार्यात व परिपाठात उस्फूर्त सहभाग घेतो
 • अभ्यासात सातत्य आहे
 • अक्षर वळणदार काढण्याचा प्रयत्न करतो
 • उपक्रम व स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो
 • वर्गात नियमित हजर असतो
 • स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो
 • खेळण्यात विशेष प्रगती
 • Activity मध्ये सहभाग घेतो
 • सर्व विषयाचा अभ्यास उत्तम
 • विविध प्रकारची चित्रे काढते
 •  इंग्रजी हिंदी वाचन सराव करावा

आवड/छंद • कार्यानुभवातील वस्तू तयार करणे
 • प्रतिकृती बनवणे
 •  संगीत ऐकणे
 • कार्यानुभवातील वस्तू तयार करणे
 • वाचन करणे
 • गाणी -कविता म्हणतो
 • नक्षिकाम
 • उपक्रम तयार करणे
 • नृत्य,अभिनय ,नाटयीकरण करतो
 • रांगोळीकाढणे
 • गोष्टी वाचणे
 • कार्यानुभवातील वस्तू तयार करणे
 • खो खो खेळणे
 • कबड्डी खेळणे
 • रांगोळीकाढणे
 • खो खो खेळणे
 • चित्रे काढणे
 • खेळात सहभागी होतो
 • चित्रे काढतो
 • कार्यानुभवातील वस्तु बनवितो
 • कथा,कविता,संवाद लेखन करतो
 • अवांतर वाचन करणे
 • संग्रह करणे
 • खेळणे
 • गणिती आकडेमोड करतो
 • स्पर्धा परीक्षामध्ये सहभागी होतो
 • गोष्ट सांगतो
 •  संगणक हाताळणे
 • सायकल खेळणे
 • गीत गायन
 • लेखन करणे
 • पोहणे
 • प्रयोग करणे
 • क्रिकेट खेळणे
 • नृत्य,अभिनय ,नाटयीकरण करतो
 • व्यायाम करणे
 • संगणक
 • नृत्य


सुधारणा आवश्यक • गुणाकारात मांडणी योग्य करावी
 • अभ्यासात सातत्य असावे
 • अवांतर वाचन करावे
 • इंग्रजी शब्दांचे पाठांतर करावे
 • बेरजेत हातच्याकडे लक्ष द्यावे
 • शब्दसंग्रह करावा
 • नियमित शुद्धलेखन लिहावे
 • वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे
 • विज्ञानाचे प्रयोग करून पहावे
 • वर्तमानपत्राचे नियमित वाचन करावे
 • शालेय उपक्रमात सहभाग घ्यावा
 • गटचर्चेत सहभाग घ्यावा
 • चित्रकलेचा छंद जोपासावा
 • संगणकाचा वापर करावा
 • प्रयोगामध्ये कृतीशील सहभाग असावा
 • गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे
 • गटकार्यात सहभाग वाढवावे
 • गणितीक्रियाकडे लक्ष द्यावे
 • हस्ताक्षरात सुधारणा करावी
 • विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा
 • इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे
 • इंग्रजी शब्दाचे पाठांतर करावे
 • इंग्रजी शब्दांचे संग्रह व पाठांतर करावे
 • इंग्रजी वाचन व लेखन सराव करावा
 • शैक्षणिक चित्राचा संग्रह करावा
 • गणित सूत्राचे पाठांतर करावे
 • नकाशा वाचनाचा सराव करावा
 • हिंदी भाषेचा उपयोग करावे
 • संवाद कौशल्य आत्मसात करावे
 • शुद्धलेखनामध्ये प्रगती करावे
 • शालेय परिपाठात सहभाग असावा
 • उपक्रमामध्ये  सहभाग असावा
 • लेखनातील चुका टाळाव्या
 • अवांतर पुस्तकाचे वाचन करावे
 • संवाद कौशल्य वाढवावे
 • जोडाक्षर वाचनाचा सराव करावा
 • नियमित उपस्थित राहावे
 • खेळात सहभागी व्हावे
 • प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करावे
 • वाचन व लेखनात सुधारणा करावी
 • अक्षर सुधारणे आवश्यक
 • स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करावे
 • शुद्धलेखनाकडे लक्ष द्यावे
 •  उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा
 • भाषा विषयात प्रगती करावी
 • अक्षर वळणदार काढावे
 • गणितातील मांडणी योग्य करावे
 • परिपाठात सहभाग घ्यावा
 • नियमित अभ्यासाची सवय लावावी
 • दैनंदीन उपस्थितीकडे लक्ष द्यावे
 • गणिती क्रियाचा सराव करा
 • इंग्रजी शब्दसंग्रह वाढविणेव्यक्तिमत्व विकास - वर्णनात्मक नोंदी


 1. आत्मविश्वासाने काम करतो/ते.
 2. आपली मते ठामपणे मांडतो/ते.
 3. आपली मते मुद्देसुदथोडक्यात मांडतो/ते.
 4. इतरांपेक्षा वेगळे विचार करतो/ते.
 5. इतरांपेक्षा वेगळ्या कल्पना मांडतो/ते.
 6. इतरांसोबत नम्रपणे वागतो/ते.
 7. उपक्रमांमध्ये कृतीशील सहभाग घेतो/ते.
 8. कोणतेही काम एकाग्रतेने करतो/ते.
 9. कोणतेही काम वेळेच्या वेळी पूर्ण करतो/ते.
 10. शिक्षकांना खूप प्रश्न विचारतो/ते.
 11. गटात काम करताना सोबत्यांची मते जाणून घेतो/ते.
 12. गृहपाठ आवडीने करतो/ते.
 13. जिथे संधी मिळेल तिथे पुढाकार घेऊन काम करतो/ते.
 14. धाडसी वृत्ती दिसून येते.
 15. नवनवीन गोष्टी शिकायला  आवडतात.
 16. नवीन गोष्ट समजून घेण्याची जिज्ञासा दाखवतो/ते.
 17. भेदभाव  करता सर्वामध्ये मिसळतो/ते.
 18. मित्रांच्या सुखदु:खामध्ये सहभागी होतो/ते.
 19. मित्रांना गरजेनुरूप सहकार्य करतो/ते.
 20. वर्गशाळा ,परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो/ते.
 21. वैयक्तिक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो/ते.
 22. शाळेच्या नियमांचे पालन करतो/ते.
 23. शाळेत येण्यात आनंद वाटतो/ते.

गुणपत्रिका नोंदी गुणपत्रिका नोंदी Reviewed by Amol Uge on January 13, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.