Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

Std 6 th Mathematics- 12. Percentage

Question 1:

   Solve the following.
 Shabana scored 736 marks out of 800 in her exams. What was the percentage she scored?

Answer 1:


Marks obtained by Shabana = 736
Total marks = 800
Suppose the marks obtained by Shabana be x%. Let us write in two forms, the ratio of the number of marks obtained to the total marks, obtain an equation and solve it. Then, we have
x100=736800
x100×100=736800×100
x = 92
∴ Shabana scored 92% marks in her exams.

Question 2:

Solve the following
There are 500 students in the school in Dahihanda village. If 350 of them can swim, what percent of them can swim and what percent cannot?

Answer 2:


Total number of students in the school = 500
Number of students who can swim = 350
Suppose the students who can swim be x%. Let us write in two forms, the ratio of the number of students who can swim to the total number of students in the school, obtain an equation and solve it. Then, we have
x100=350500
x100×100=350500×100
x = 70
∴ Percentage of students who can swim is 70%.
Now, percentage of students who can not swim = (100 − 70)% = 30%

Question 3:

Solve the following
If Prakash sowed jowar on 75% of the 19500 sq m of his land, on how many sq m did he actually plant jowar?

Answer 3:


Suppose Prakash planted jowar in sq m of his land. Let us write in two forms, the ratio of area of land in which jowar is planted to the total area of the land, obtain an equation and solve it. Then, we have
x19500=75100
x19500×19500=75100×19500
x = 14625
∴ Prakash planted jowar in 14625 sq m of his land.

Question 4:

Solve the following
Soham received 40 messages on his birthday. Of these, 90% were birthday greetings. How many other messages did he get besides the greetings?

Answer 4:


Total number of messages received by Soham on his birthday = 40
Percentage of birthday greeting messages = 90%
So, percentage of other messages besides the greetings = (100 − 90)% = 10%
Suppose the number of other messages besides the greetings be x. Let us write in two forms, the ratio of the number of other messages besides greetings to the total number of messages received on birthday, obtain an equation and solve it. Then, we have
x40=10100
x40×40=10100×40
x = 4
∴ Soham received 4 other messages besides the greetings on his birthday.

Question 5:

Solve the following
Of the 5675 people in a village 5448 are literate. What is the percentage of literacy in the village?

Answer 5:


Total number of people in a village = 5675
Number of literate people in a village = 5448
Suppose percentage of literacy in the village is x%. Let us write in two forms, the ratio of the number of literate people to the total number of people in the village, obtain an equation and solve it. Then, we have
x100=54485675
x100×100=54485675×100
x = 96
∴ Percentage of literacy in the village is 96%.

Question 6:

Solve the following
In the elections, 1080 of the 1200 women in Jambhulgaon cast their vote, while 1360 of the 1700 in Wadgaon cast theirs. In which village did a greater proportion of women cast their votes?

Answer 6:


Total number of women in Jambhulgaon = 1200
Number of women in Jambhulgaon who cast their vote = 1080
Total number of women in Wadgaon = 1700
Number of women in Wadgaon who cast their vote = 1360
Suppose x% women cast their votes in Jambhulgaon and y% women cast their votes in ​Wadgaon.
Let us find the ratio of number of women who cast their vote to the total number of women in each case. We then write those ratios in two forms, obtain equations and solve them. Then, we have
x100=10801200 and y100=13601700
x100×100=10801200×100 and y100×100=13601700×100
x = 90 and y = 80
∴ 90% women cast their votes in Jambhulgaon and 80% women cast their votes in Wadgaon.
∴ A greater proportion of women cast their votes in Jambhulgaon.
Std 6 th Mathematics- 12. Percentage Std 6 th Mathematics- 12. Percentage Reviewed by Amol Uge on January 09, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.