Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

Std 6 th Mathematics- 14. Banks and Simple Interest

Question 1:

At a rate of 10 p.c.p.a., what would be the interest for one year on  rupees 6000?

Answer 1:

Given:
Principal (P) = 6000 rupees
Rate of interest (R) = 10%
Time (T) = 1 year
Now, Interest = P×R×T100
=6000×10×1100=60000100
= 600 rupees
Hence,  the interest for one year would be 600 rupees.

Question 2:

Mahesh deposited rupees 8650 in a bank at a rate of 6 p.c.p.a. How much money will he get at the end of the year in all?

Answer 2:

Given:
Principal (P) = 8650 rupees
Rate of interest (R) = 6%
Time (T) = 1 year
Now, Interest = P×R×T100
=8650×6×1100=51900100
= 519 rupees
Therfore, Amount = Principal + Interest
= 8650 + 519
= 9169
Hence, Mahesh will get 9169 rupees at the end of the year in all.

Question 3:

Ahmed Chacha borrowed rupees 25000 at 12 p.c.p.a. for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year?

Answer 3:

Given:
Principal (P) = 25000 rupees
Rate of interest (R) = 12%
Time (T) = 1 year
Now, Interest = P×R×T100
=25000×12×1100=300000100
= 3000 rupees
Therfore, Amount = Principal + Interest
= 25000 + 3000
= 28000 rupees
Hence, Ahmed Chacha will have to return 28000 rupees to the bank at the end of the year.

Question 4:

Kisanrao wanted to make a pond in his field. He borrowed rupees 35250 from a bank at an interest rate of 6 p.c.p.a. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year ?

Answer 4:

Given:
Principal (P) = 35250 rupees
Rate of interest (R) = 6%
Time (T) = 1 year
Now, Interest = P×R×T100
=35250×6×1100=211500100
= 2115 rupees
Hence, Kisanrao will have to return 2115 rupees as interest to the bank at the end of the year.
Std 6 th Mathematics- 14. Banks and Simple Interest Std 6 th Mathematics- 14. Banks and Simple Interest Reviewed by Amol Uge on January 09, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.