Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

Std 6 th Mathematics- 17. Geometrical Constructions

Question 1:

Draw line l . Take any point P on the line. Using a set square, draw a line perpendicular to line l at the point P.

Answer 1:


Steps of constructions:
1. Draw line l. Take point P anywhere on the line.
2. Place the set square on the line in such a way that the vertex of its right angle is at point P and one arm of the right angle falls on line l.
3. Draw a line PQ along the other arm of the right angle of the set square.
4. The line PQ is perpendicular to the line l at P.

Question 2:

Draw a line AB. Using a compass, draw a line perpendicular to AB at the point B.

Answer 2:


Steps of construction:
1. Draw line AB.
2. Place the compass point on point B. Draw two arcs on either side of point B to cut the line AB at equal distances from B. Name the points of intersection M and N respectively.
3. Place the compass point at M and, taking a convenient distance greater than half the length of MN, draw an arc on one side of the line.
4. Place the compass point at N and using the same distance, draw another arc to intersect the first one at P.
5. Draw a line passing through points B and P.
6. The line BP is perpendicular to line AB at B.

Question 3:

Draw line CD. Take any point M on the line. Using a protractor, draw a line perpendicular to line CD at the point M.

Answer 3:


Steps of construction:
1. Draw line CD. Take point M anywhere on the line.
2. In order to draw a perpendicular through M, place the centre of the protractor on point M.
3. Mark a point N at the 90° mark on the protractor.
4. Draw a line passing through points M and N.
5. The line MN is perpendicular to line CD at M.

Question 1:

Draw line l . Take point P anywhere outside the line. Using a set square, draw a line PQ perpendicular to line l .

Answer 1:


Steps of construction:
1. Draw line l. Take point Q anywhere outside l.
2. Place one of the arms of the right angle of a set square along the line l.
3. Slide the set square along the line in such a way that the other arm of its right angle touches point P.
4. Draw a line along this side, passing through point Q. Name the line PQ.

Question 2:

Draw line AB. Take point M anywhere outside the line. Using a compass and ruler, draw a line MN perpendicular to line AB.

Answer 2:


Steps of construction:
1. Draw line AB. Take any point M outside the line.
2. Placing the compass point at point M and using any convenient distance, draw arcs to cut the line AB at two points P and Q.
3. Place the compass point at P and taking a distance greater than half of PQ, draw an arc on the lower side of line AB.
4. Place the compass point at Q and using the same distance, draw an arc to cut the previous arc at N.
5. Draw the line MN.
6. Line MN is perpendicular to line PQ. 

Question 3:

Draw a line segment AB of length 5.5 cm. Bisect it using a compass and ruler.

Answer 3:


Steps of constructions:
1. Draw seg AB of 5.5 cm.
2. Place the compass point at A and taking a distance greater than half the length of seg AB, draw two arcs, one below and one above seg AB.
3. Place the compass point at B and using the same distance draw  arcs to intersect the previous arcs at P and Q.
4. Draw line PQ.

Question 4:

Take a point R on line XY. Draw a line perpendicular to XY at R, using a set square.

Answer 4:

 
Steps of constructions:
1. Draw line XY. Take point R anywhere on the line.
2. Place the set square on the line in such a way that the vertex of its right angle is at point R and one arm of the right angle falls on line XY.
3. Draw a line PQ along the other arm of the right angle of the set square.
4. The line RS is perpendicular to the line XY at R.
Std 6 th Mathematics- 17. Geometrical Constructions Std 6 th Mathematics- 17. Geometrical Constructions Reviewed by Amol Uge on January 09, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.