Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

Std 6 th Mathematics- 2. Angles


Question 1:

Match the following.
Measure of the angle
Type of angle
(1)
180°
(a)
Zero angle
(2)
240°
(b)
Straight angle
(3)
360°
(c)
Reflex angle
(4)
(d)
Complete angle

Answer 1:

Measure of the angle
Type of angle
(1) 
180°
(b) 
Straight angle
(2)
240°
(c)
Reflex angle
(3)
360°
(d)
Complete angle
(4)
(a)
Zero angle


Question 2:

The measures of some angles are given below. Write the type of each angle.
(1)
75°
(2)
(3)
215°
(4)
360°
(5)
180°                  
(6)
120°
(7)
148°
(8)
90°

Answer 2:

(i) An angle whose measure is less than 90 is an acute angle.
(ii) An angle whose measure is 0 is a zero angle.
(iii) An angle whose measure is bigger than 180 but less than 360 is a reflex angle.
(iv) An angle whose measure is 360 is a complete angle.
(v) An angle whose measure is 180 is a straight angle.
(vi) An angle whose measure is bigger than 90 but less than 180 is an obtuse angle.
(vii) An angle whose measure is bigger than 90 but less than 180 is an obtuse angle.
(viii) An angle whose measure is 90 is a right angle.


Question 3:

Look at the figures below and write the type of each of the angles.


Answer 3:

(a) An angle whose measure is less than 90 is an acute angle.
(b) An angle whose measure is 90 is a right angle.
(c) An angle whose measure is bigger than 180 but less than 360 is a reflex angle.
(d) An angle whose measure is 180 is a straight angle.
(e) An angle whose measure is 0 is a zero angle
(f) An angle whose measure is 360 is a complete angle.


Question 4:

Use a protractor to draw an acute angle, a right angle and an obtuse angle.

Answer 4:Question 1:

Use the proper geometrical instruments of construct the following angles. Use the compass and the ruler to bisect them.
(1) 50°

Answer 1:Steps of Constructions:
(1) Draw an angle ABC of measure 50°.
(2) Now place the point of a compass on point B and with any convenient distance draw an arc to cut rays BA and BC. Name the points of intersection as P and Q respectively.
(3) Now, place the point of the compass at P and taking a convenient distance, draw an arc inside the angle. Using the same distance, draw another arc inside the angle from the point Q, to cut the previous arc.
(4) Name the point of intersection as point O. Now draw ray BO. Ray BO is the bisector of ABC.


Question 2:

Use the proper geometrical instruments of construct the following angles. Use the compass and the ruler to bisect them.
(2) 115°

Answer 2:Steps of Constructions:
(1) Draw an angle ABC of measure 115°.
(2) Now place the point of a compass on point B and with any convenient distance draw an arc to cut rays BA and BC. Name the points of intersection as P and Q respectively.
(3) Now, place the point of the compass at P and taking a convenient distance, draw an arc inside the angle. Using the same distance, draw another arc inside the angle from the point Q, to cut the previous arc.
(4) Name the point of intersection as point O. Now draw ray BO. Ray BO is the bisector of ABC.


Question 3:

Use the proper geometrical instruments of construct the following angles. Use the compass and the ruler to bisect them.
(3) 80°

Answer 3:Steps of Constructions:
(1) Draw an angle ABC of measure 80°.
(2) Now place the point of a compass on point B and with any convenient distance draw an arc to cut rays BA and BC. Name the points of intersection as P and Q respectively.
(3) Now, place the point of the compass at P and taking a convenient distance, draw an arc inside the angle. Using the same distance, draw another arc inside the angle from the point Q, to cut the previous arc.
(4) Name the point of intersection as point O. Now draw ray BO. Ray BO is the bisector of ABC.


Question 4:

Use the proper geometrical instruments of construct the following angles. Use the compass and the ruler to bisect them.
(4) 90°

Answer 4:


Steps of Constructions:
(1) Draw an angle ABC of measure 90°.
(2) Now place the point of a compass on point B and with any convenient distance draw an arc to cut rays BA and BC. Name the points of intersection as P and Q respectively.
(3) Now, place the point of the compass at P and taking a convenient distance, draw an arc inside the angle. Using the same distance, draw another arc inside the angle from the point Q, to cut the previous arc.
(4) Name the point of intersection as point O. Now draw ray BO. Ray BO is the bisector of ABC.


Std 6 th Mathematics- 2. Angles Std 6 th Mathematics- 2. Angles Reviewed by Amol Uge on March 02, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.