Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

Std 6 th Mathematics- 4. Operations on Fractions page 2


Question 1:

What fractions do the points A and B show on the number lines below?
1. 2. 


3.

Answer 1:

1. A=56 and B=106

2. A=35 and B=75

3. A=37 and B=107

Question 2:

Show the following fractions on the number line.

(1) 35, 65, 235 

(2) 34, 54, 214

Answer 2:

(1) 35, 65, 235 or 135(2) 34, 54, 214 or 94


Question 1:

Multiply.

(i) 75×14 

(ii) 67×25

(iii) 59×49

(iv) 411×27 

(v) 15×72

(vi) 97×78

(vii) 56×65

(viii) 617×32

Answer 1:

(i)
75×14 =7×15×4=720

(ii)
67×25=6×27×5=1235

(iii)
59×49=5×49×9=2081

(iv)
411×27=4×211×7=877

(v)
15×72=1×75×2=710

(vi)
97×78=97×78=98

(vii)
56×65=56×65=1

(viii)
617×32=3617×32=3×317=917

Question 2:

Ashokrao planted bananas on 27 of his field of 21 acres. What is the area of the banana plantation?

Answer 2:

Ashokrao planted bananas on 27 of his field of 21 acres.
The area of the banana plantation = 27×21
=27×21 3=6 acres
Hence, the area of the banana plantation is 6 acres.

Question 3:

Of the total number of soldiers in our army, 49 are posted on the northern border and one - third of them on the north - eastern border. If the number of soldiers in the north is 540000, how many are posted in the north - east?

Answer 3:

Let the total number of the soldiers be x.
Number of soldiers posted on the northern border = 540000
49x=540000x=540000×94=1215000
Now, the number of soldiers posted on the northern border = 13×1215000
= 405000
Hence, 405000 soldiers are posted in the north - east.

Question 1:

Write the reciprocals of the following numbers.
(i) 7

(ii) 113

(iii) 513

(iv) 2

(v) 67

Answer 1:

(i) The reciprocal of 7 is 17.

(ii) The reciprocal of 113 is 311.

(iii) The reciprocal of 513 is 135.

(iv) The reciprocal of 2 is 12.

(v) The reciprocal of 67 is 76.

Question 2:

Carry out the following divisions.
(i) 23÷14

(ii) 59÷32

(iii) 37÷511 

(iv) 1112÷47

Answer 2:

(i)
23÷14=23×41=2×43×1=83

(ii)
59÷32=59×23=5×29×3=1027

(iii)
37÷511=37×115 =3×117×5=3335

(iv)
 1112÷47=1112×74=11×712×4=7748

Question 3:

There were 420 students participating in the Swachh Bharat campaign. They cleaned 4275 part of the town, Sevagram. What part of Sevagram did each student clean if the work was equally shared by all?

Answer 3:

420 students cleaned 4275 part of the Sevagram town.
1 student cleaned the part of the Sevagram town equal to 4275÷420
=4275×1420=4275×420=175×10=1750
Hence, each student cleaned 1750 part of the Sevagram town.


Std 6 th Mathematics- 4. Operations on Fractions page 2 Std 6 th Mathematics- 4. Operations on Fractions page 2 Reviewed by Amol Uge on January 08, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.